TJÄNSTER

elinstallation

Vi utför räknade entreprenader, löpande tjänster samt akuta åtaganden inom el. Det är du som kund som bestämmer vad du vill ha för tjänst. Vi har kontakt med underleverantörer så du behöver inte ringa olika entreprenörer vi tar helhetsansvar så vi kan även åta oss mekaniska arbeten och rörarbeten.

Akuta jobb ring: 0730-271402

Dagtid kan vi komma i stort sett direkt och vi utför alla typer av eltjänster. I vanligt fall kommer vi inte nattetid men det kan avtalas.

Industrin

 • Maskinflytt
 • Verktygsmaskiner
 • Styrsystem
 • Transportörer
 • Frekvensomformare
 • Belysningsstyrning
 • Plc
 • Reläsystem

Offentlig sektor

 • Vi utför alla förekommande eljobb inom fastighet
 • Elsystem
 • Energieffektivisering

Fastighet

 • Vi utför alla förekommande eljobb inom fastighet
 • Ventilationssystem
 • Belysning

Privat

 • Byte av elledningar
 • kablar
 • Eluttag
 • Byte strömbrytare
 • Jordfelsbrytare
 • Varmvattenberedare
 • Inkoppling Värmepumpar
 • Elcentral
 • Matningskablar

Entreprenad

Vi jobbar både som totalentreprenör och som underentreprenör.

Serviceavtal

Vi kan göra ett serviceavtal på tekniskutrustning och elutrustning. Du bestämmer vad som ska ingå i avtalet.

Med ett serviceavtal kan du vara säker på att utrustningen fungerarar. Vi utför en regelbunden genomgång och åtgärdar brister innan det blir driftstop, vilket ger dig en trygg drift utan oväntade kostnader.

Energieffektivisering

Det finns många olika källor till att elförbrukningen är hög. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta hur vi kan sänka din elförbrukning.

 Referenser >